สาระเผยแพร่จากเทศบาล
หมวดหมู่ย่อย 1
 การประชุม
การประชุมสภาฯ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
จำนวนผู้ชม: 438    วันที่โพสต์: 13 มีนาคม 2561 เวลา 00:00 น.

Facebook


save ดาวน์โหลดคลิปนี้

ผู้ดำเนินรายการ: 

วิทยากร   :