สาระเผยแพร่จากเทศบาล
หมวดหมู่ย่อย 1
 การประชุม
การประชุมสภาฯ

การปรับปรุงและลดขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด สำนักการช่าง เทศบาลปากเกร็ด
จำนวนผู้ชม: 1535    วันที่โพสต์: 4 กันยายน 2557 เวลา 00:00 น.

Facebook


save ดาวน์โหลดคลิปนี้

ผู้ดำเนินรายการ: 

วิทยากร   :