สาระเผยแพร่จากเทศบาล
หมวดหมู่ย่อย 1
 การประชุม
การประชุมสภาฯ

"พลังเล็กๆ" แห่งประชารัฐ ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ ๑
จำนวนผู้ชม: 57    วันที่โพสต์: 7 สิงหาคม 2561 เวลา 14:22 น.

Facebook


ผู้ดำเนินรายการ: 

วิทยากร   :